BELEIDSPLANNEN

De SOL hecht grote waarde aan transparantie. Ons beleidsplan wordt opgesteld vanuit het activiteitenoverzicht van het afgelopen jaar én de planning en begroting voor het komende jaar.