HET BESTUUR

De SOL wordt bestuurd door een enthousiast team van vrijwilligers met een passie voor ontwikkelingssamenwerking. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: vacant  (meld je HIER aan)
Secretaris: Marga Huisman
Penningmeester: Ben Gerritsjans (gedeeld tijdelijk voorzitterschap)
Algemeen lid: Leen Capel (gedeeld tijdelijk voorzitterschap)
Algemeen lid: Elyse Mastenbroek
Algemeen lid: Pauli Bles

Algemeen lid: Peter Hermans

BELONINGSBELEID

Het bestuur van de SOL ontvangt geen financiële bijdrage voor haar werkzaamheden voor de stichting. Al hun inzet gebeurt op vrijwillige basis.