HET BESTUUR

De SOL wordt bestuurd door een enthousiast team van vrijwilligers met een passie voor ontwikkelingssamenwerking. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: vacant  (meld je HIER aan)
Secretaris: Marga Huisman
Penningmeester: Ben Gerritsjans (gedeeld tijdelijk voorzitterschap)
Algemeen lid: Leen Capel (gedeeld tijdelijk voorzitterschap)
Algemeen lid: Elyse Mastenbroek
Algemeen lid: Pauli Bles

Algemeen lid: Peter Hermans

BELONINGSBELEID

Het bestuur van de SOL ontvangt geen financiële bijdrage voor haar werkzaamheden voor de stichting. Al hun inzet gebeurt op vrijwillige basis.

WAT IS DE SOL?

De SOL staat voor Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard en zet zich in, samen met de bevolking van Babati, Tanzania, voor de verbetering van de leefomstandigheden in deze regio. Daarnaast houdt de stichting het idee van ontwikkelingssamenwerking levend in de gemeente Lingewaard.

CONTACT

E: info@sol-lingewaard.nl

RSIN/fiscaal nummer: 8143.56.898

KvK nummer: 41058636

IBAN: NL56 RABO 0105 7681 38