top of page

Kleine projecten uit Lingewaard

Elk jaar kan SOL, naast haar eigen projecten, ondersteuning bieden aan één of twee projecten die vanuit de Lingewaardse bevolking worden aangedragen. De organisatoren kunnen zich melden via info@sol-lingewaard.nl .  SOL zoekt, namens de gemeente Lingewaard, uit welk(e) project(en) voor de schenking in aanmerking komen.​

Waaraan moet een aanvraag voldoen:

 

  •  Het project moet voortkomen uit de gemeenschap waarvoor het bestemd is.

  •  De ontvangers dragen bij in de 'kosten' van het project (bijv. in de vorm van arbeid of  goederen)?

  • In de aanvraag wordt duidelijk welke andere donoren er zijn er.​


SOL zal met de organisatie afspraken maken over de manier van verantwoording.

In principe wordt elk jaar €1000 gereserveerd voor de gezamenlijke 'Kleine Projecten'.

bottom of page