top of page

SD BRICKS

SD BRICKS

Het eerste succesvolle bedrijfje dat met behulp van microkrediet is opgericht, is een feit! SD Bricks, een kleinschalige steenfabriek, voorziet in een grote behoefte. In de huidige situatie worden de woningen door de arme bevolking vaak nog op een traditionele manier gebouwd; door weersinvloeden storten deze hutten geregeld in. De realisatie van de steenfabriek zorgt ervoor dat de regio kan rekenen op goede bouwstenen. De huizen worden hierdoor veiliger en minder vochtig. Daarnaast zorgt het ook voor werkgelegenheid.

Voor dit project is er ondersteuning gevraagd van de SOL. In het contract dat is gesloten tussen SOL en de initiatiefnemers is afgesproken dat na de bouw van de steenfabriek andere projecten in de regio kunnen worden ingediend. Het geld dat eerder in SD Bricks werd geïnvesteerd zal geleidelijk aan weer beschikbaar komen, en zo, samen met het geld uit de gemeentesubsidie en eventueel uit sponsor acties/ donoren/ geïnteresseerden kunnen meer projecten in gang gezet worden.

bottom of page