top of page

INKOMSTEN EN UITGAVEN

Financieel jaarverslagen

Wilt u eerdere jaargangen ontvangen? Neem dan contact met ons op

Inkomsten
SOL heeft in 2020 subsidie ontvangen van de gemeente Lingewaard. De inkomsten bestaan daarnaast uit een bijdrage van de Rotaryclub Arnhem Huissen voor Nakwa Secondary School en een bijdrage van WereldWinkel Huissen voor materialen voor Nakwa Secondary School.

 

Fondsenwerving

Naast de gemeentelijke subsidie is er door particulieren uit Lingewaard € 850,00 gedoneerd.

Onze poging om via het Orange Knowledge Project, een project dat door NUFFIC wordt gefinancierd, financieel mee te liften ten gunste van ons viskwekerijproject, mislukte. Ook een verzoek bij de ‘Hans Geveling Foundation’, dat zich met name richt op agrarische projecten in Afrika, strandde.

 


Uitgaven

Nakwa Secundary School
In 2020 is verder gewerkt aan de de Nakwa Secundary School het huidige hoofdproject van SOL. De daken zijn geplaatst en dit jaar is ook geld overgemaakt om gas- en waterleidingen in de vaklokalen aan te kunnen leggen.


Scholenproject in Lingewaard
In 2017 zijn er geen kosten gemaakt voor Afrika projecten op basisscholen in Lingewaard.

 

Kleine Projecten vanuit Lingewaard

  • Stichting Empowering Girls Gambia ontving €1000,00. Secretariaatskosten
Het grootste deel van onze uitgaven gaat naar de projecten in Babati. We geven ook een gedeelte van onze uitgaven aan onze doelstelling om in Lingewaard de bewoners bewust te maken van ontwikkelingssamenwerking en onze stichting. Onder de post secretariaatskosten vallen ook de administratiekosten.

bottom of page