NIEUWS

Bijgewerkt op: 9 dec. 2020


De belastingdienst heeft de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard (SOL) per 1 januari 2018 aangewezen als ANBI-instelling. SOL is hiermee gekwalificeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat vanaf nu uw gift aan onze stichting aftrekbaar is bij de belastingdienst. Met uw financiële steun kunnen wij nog meer betekenen voor de lokale bevolking van Babati.


Word donateur


Als donateur van SOL draagt u bij aan de verbetering van de leefomstandigheden in de regio Babati. Door het verstrekken van microkrediet aan kleine ondernemers en het ondersteunen van lokale projecten, zetten wij in ons in voor deze regio. Uw bijdrage is dan ook erg waardevol! Wilt u ons werk steunen? Geef dan uw gift op rekeningnummer NL56RABO0105768138 tnv Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard.


Nieuwe vrijwilligers gezocht


Wilt u in actie komen voor stichting SOL? Wij zoeken dringend nieuwe vrijwilligers die ons met onze missie willen helpen! Kijk op onze website www.sol-lingewaard.nl. Of neem contact op via info@sol-lingewaard.nl

51 weergaven0 opmerkingen

Bijgewerkt op: 9 dec. 2020


SOL is op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met onze missie. Voor iedereen is er iets passends te vinden.

Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar:

  • Leden voor een functie in het dagelijks bestuur; te denken valt aan voorzitterschap (na een inwerkperiode) en penningmeester.

  • Contactpersoon tussen de Nakwa Secondary School (NSS) en onze stichting. Deze functie is voor ons nieuw en moet nog helemaal worden ingevuld. Het zal gaan om een ondersteunende functie voor de school in Nakwa, op verschillende gebieden binnen het secundaire onderwijs. Gedacht kan worden aan: contact leggen tussen NSS en het vervolgonderwijs in Lingewaard, fondswerving voor materialen, sport, ICT......

  • Website-beheerder.


Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!

32 weergaven0 opmerkingen

Zingen, dansen en trommelen op de Djembé, de leerlingen van groep 7 en 8 van IKC Het Drieluik waanden zich de afgelopen weken in Afrika.Voor het aardrijkskundethema van ‘4xWijzer’ hebben de leerkrachten Afrika binnen de school gehaald! Dit kwam tot stand met behulp van dhr. Capel van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard (SOL).

Bij de opening van het thema was de bovenbouwhal omgetoverd tot een echt Afrikamuseum. Je kon er informatie lezen, kleding passen, foto´s en heel veel voorwerpen bekijken terwijl de Afrikaanse muziek je écht mee op reis nam.

Tijdens de lessen leerden de leerlingen over verschillende geloven, kleding en uniformen en over hoe kinderen in Afrika spelen. Via de SOL konden hierbij mooie leskisten met Afrikaanse voorwerpen gebruikt worden.Het thema werd afgesloten met een kleedjesmarkt. De leerlingen hadden instrumenten, schilderijtjes, schaaltjes en sieraden in Afrikaanse stijl gemaakt. De opbrengst (€ 162 ,-) is voor het project in Babati, Tanzania. Hier werkt de SOL met de lokale bevolking samen om een nieuwe school te bouwen. De Nakwa Secondary School.
12 weergaven0 opmerkingen

Koptekst 1